Servicii pentru Operatori economici

Din punctul nostru de vedere pot fi doua situatii:

Situatia 1 : Puteti apela la serviciile noastre punctual, doar pentru licitatiile si procedurile complexe la care doriti sa participati.

Situatia 2 :  externaliza in totalitate activitatea de achizitii publice catre noi.

In ambele situatii, vom intocmi noi toate documentele pentru dumneavoastra, vom asigura legalitatea lor, vom asista la desfasurarea intregii proceduri de achizitie,  pana la finalizarea ei/incheierea contractului cu Autoritatea Contractanta. De asemenea, putem gestiona contul dumneavoastra din SEAP.

 Ca si activitati enumeram:

 • Înregistrăm cont în SEAP, recuperam/ reînnoim / instalam certificat digital;
 • Achiziționam pozițiile de catalog, completăm catalogul digital de produse / servicii / lucrări;
 • Monitorizăm și filtrăm procedurile de achiziții publicate pe platforma electronică SEAP sau pe site-ul Tenders Electronic Daily (TED) – dedicat achizițiilor publice din Uniunea Europeană;
 • Monitorizăm și filtrăm anunțurile de publicitate privind cumpărările directe, folosind criterii de interes specifice domeniului de activitate al firmei/companiei;
 • Analizăm anunțul de participare și documentația de atribuire, prin prisma cerințelor impuse;
 • Formulăm întrebări de clarificare pe perioada pregătirii ofertei (dacă este cazul);
 • Formulăm contestații împotriva cerințelor de calificare/selecție restrictive (dacă este cazul);
 • Întocmim/ completăm documentele care alcătuiesc oferta: DUAE/ Propunere financiară/ Propunere tehnică;
 • Formulăm răspunsuri la întrebările de clarificare adresate de Autoritatea Contractantă pe parcursul etapei de evaluare a ofertei (dacă este cazul);
 • Asigurăm suport pe perioada derulării etapei de licitație electronică (dacă este cazul);
 • Analizăm comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire.
 • Formulăm si susținem contestația la C.N.S.C.  împotriva descalificării nejustificate/abuzive (dacă este cazul);
 • Fomrulăm plângere împotriva Deciziei C.N.S.C. (dacă este cazul), și pregătim dosarul pentru instanța de judecată;
 • Pregătim dosarul achiziției pentru reprezentare in instanță (dacă este cazul);

Asiguram consultanta si suport Beneficiarilor Privati pentru derularea achizitiilor in cadrul proiectelor cu finantare nerambursabila.

Contact
Adresa

B-dul Mircea Voda numarul 37

BUCURESTI

Telefoane

+40 730 800 200
+40 770 903 160

Web
licitatii-sicap.ro