Servicii pentru Autoritati contractante

Oferim consultanta Autoritatilor Contractante care   deruleaza proceduri de achizitie publica indiferent de forma de finantare.

Garantam legalitatea documentelor intocmite!

Ca si activitati enumeram : 

 • Întocmim Strategia anuală de achiziții publice (dacă este cazul);
 • Asigurăm consultanță și întocmim Programul Anual al Achizițiilor Publice în funcţie de previziuni / fonduri bugetare alocate;
 • Întocmim Strategii de contractare, Documentatii de atribuire (DUAE, Fise de date, Caiete de sarcini, Clauze contractuale (proiect contract/acord-cadru);
 • Asigurăm selectarea și organizarea procedurilor de atribuire, parcurgând toate etapele obligatorii;
 • Oferim consultanță pentru formularea unor puncte de vedere specializate la contestatiile depuse, precum și pentru implementarea soluțiilor dispuse de către C.N.S.C.;
 • Întocmim dosarul de achiziție publică;
 • Inițiem si desfășurăm cumpărări directe prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP;
 • Publicăm anunțuri de achiziție care vizează serviciile sociale sau alte tipuri de servicii prevazute de Anexa 2;
 • Transmitem notificări de atribuire pentru achizițiile directe desfășurate offline;
 • Asigurăm experți tehnici cooptați pe diferite domenii, în funcție de necesități.
 • Asiguram consultanta de specialitate si in cazul achizitiilor prevazute in proiectele europene aflate in implementare.
 • Asiguram  orice alt tip de activitate prevazut de legea achizitiilor publice.
Contact
Adresa

B-dul Mircea Voda numarul 37

BUCURESTI

Telefoane

+40 730 800 200
+40 770 903 160

Web
licitatii-sicap.ro