MAI MULT DE

MAI MULT DE

AM GESTIONAT PESTE

CEA MAI MARE SUMĂ ATRIBUITĂ

PROIECTE EUROPENE

0

Achiziții directe

0

Proceduri de ATRIBUIRE

0

ÎN PROCEDURI DE ATRIBUIRE

0

PENTRU O SINGURĂ PROCEDURĂ

0

FONDURI NERAMBURSABILE

Portofoliul detaliat poate fi accesat pe platforma SEAP in Catalogul Digital al firmei noastre.

Servicii pentru autorități contractante


 Întocmim Strategia anuală de achiziții publice (dacă este cazul);
Asigurăm consultanță și întocmim Programul Anual al Achizițiilor Publice în funcţie de previziuni / fonduri bugetare alocate;
Întocmim Strategiile de contractare, Documentațiile de atribuire (fișele de date, caietele de sarcini, DUAE);
Asigurăm selectarea și organizarea procedurilor de atribuire, parcurgând toate etapele obligatorii;
Formulăm puncte de vedere specializate la contestațiile depuse și oferim consultanță pentru implementarea soluțiilor dispuse de către C.N.S.C.;
Întocmim dosarul de achiziție publică;
Inițiem si desfăsurăm cumpărările directe prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP;
Publicăm anunțurile de achiziții care vizează serviciile sociale sau cumpărări directe de produse/servicii/lucrări;
Transmitem notificările de atribuire pentru achizițiile directe desfășurate offline;
Asiguram experti tehnici cooptati pe diferite domenii, in functie de necesitati (constructii, IT&C, software programare, web design, mijloace de transport, etc);

Servicii pentru entităti economice

Înregistrăm cont in SEAPrecuperare / reînnoire / instalare certificat digital;
Asigurăm achiziționarea pozițiilor de catalog, completăm catalogul digital de produse / servicii / lucrări;
Monitorizăm și filtrăm procedurile de achiziții publicate pe platforma electronică SEAP sau pe site-ul Tenders Electronic Daily (TED) – dedicat achizițiilor publice din Uniunea Europeană;
Monitorizăm și filtrăm Anunțurile de publicitate specifice cumpărărilor directe, folosind criterii de interes specifice domeniului de activitate al firmei/companiei;
Analizăm Anunțul de participare și Documentația de atribuire, prin prisma cerințelor impuse;
Formulăm întrebări de clarificare pe perioada pregătirii ofertei (dacă este cazul);
Formulăm contestații împotriva cerințelor de calificare/selecție restrictive (dacă este cazul);
Întocmim / completăm documentele care alcătuiesc oferta: DUAE / Propunere financiară + Propunere tehnică;
Formulăm răspunsuri la întrebările de clarificare adresate de Autoritatea contractantă (dacă este cazul);
Asigurăm suport pe perioada derulării etapei de licitație electronică (dacă este cazul);
Analizăm comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire.
Formulăm si susținem contestația la C.N.S.C.  împotriva descalificării nejustificate/abuzive (dacă este cazul);
Formulăm plângere împotriva Deciziei C.N.S.C. (dacă este cazul), și pregătim dosarul pentru instanța de judecată;
Pregătim dosarul achiziției pentru reprezentare in instanță (dacă este cazul);

Căutăm colaboratori

Suntem interesati de colaborari cu persoane fizice sau juridice, specialisti in diferite domenii cum ar fi:
 * Manager de proiect
 * Ingineri din domeniile (proiectare, instalatii, constructii, auto, IT-sti, programatori, etc)
 * Specialisti in achizitii publice
 * Consilieri juridici.
Specialistii vor fi responsabili cu intocmirea caietelor de sarcini specifice domeniului de activitate si vor indeplini responsabilitatile specifice expertului cooptat nominalizat in comisia de evaluare
Persoanele interesate rugam sa ne trimita prin email un CV pentru a putea fi contactati.

CONTACT:

 

COMPETITIVE MANAGEMENT CONSULTING SRL
Bucuresti, B-dul Mircea Voda numarul 37

TELEFON CONTACT:
0730 800 200
0770 903 160

Email: licitatii.sicap@gmail.com